Over MakeOver.nl

Je ideale thuis creëer je met MakeOver.nl

MakeOver.nl is het grootste inspiratie platform in de Nederlandse online interieur wereld. Zoek, vind, vergelijk en koop items van meer dan 50 webshops op één plek.

MakeOver.nl is dé plek waar je komt voor interieur inspiratie, ideeën en producten voor het creëren van je ideale thuis. Op MakeOver.nl bieden we je dagelijks nieuwe inspiratie, helpen we je met praktische tips en maken we je het met diverse tools, zoals ons online programma zo eenvoudig mogelijk om een interieur makeOver te doen.

Ook voor bedrijven in de woon & interieur branche hebben wij verschillende mogelijkheden om producten of diensten te presenteren op een manier waarop je meer bereik, interesse en verkopen kunt genereren bij een groot publiek interieur liefhebbers. In 2018 wisten ruim 1,5 miljoen mensen onze website te bereiken.

Ook partner worden?

Veelgestelde vragen

Hoe plaats ik een bestelling?

MakeOver.nl werkt samen met meer dan 50 woon webshops die producten aanbieden om jouw ideale thuis te creëren. Wij verkopen zelf geen producten, maar linken door naar onze partners. Daarom is het niet mogelijk om op onze website zelf te bestellen. Zoek, vind en vergelijk op Makeover.nl de items voor jouw ideale thuis en word doorgestuurd naar de webshop die dat product aan de beste prijs aanbiedt.

Ik heb geen bevestigingsmail van jullie gekregen. Is dat normaal?

Wanneer u een product heeft gekocht op de webshop van één van onze partners, wordt de aankoop verder afgehandeld door de webshop zelf. Heeft u geen bevestigingsmail na aankoop ontvangen van de webshop? Dan kunt u het best contact opnemen met de webshop zelf.

Een specificatie van een product klopt niet. Waar kan ik dit melden?

Wij ontvangen de product informatie van de webshop zelf en deze informatie wordt dagelijks ge-update. Echter kan het voorkomen dat de omschrijving of prijs van het product niet kloppend is. Je kunt ons een mail sturen zodat wij kunnen controleren en indien nodig aanpassen. Uiteindelijk is de prijs van onze partner webshop altijd de prijs die u betaald voor het product.